Jadwal Dokter

RSIA Samudra Husada

SENIN

SELASA

RABU

KAMIS

JUM'AT

SABTU

Dr Rofiana Komalasari, MARS

Poliklinik Umum09.00 - 13.00

09.00 - 13.00

09.00 - 13.00

Dr Much. Rois Ma'mun, Sp. OG

Poliklinik Obgyn

09.00 - 11.00

09.00 - 11.00

09.00 - 11.00

09.00 - 11.00

09.00 - 11.00

09.00 - 11.00

Dr Syahrodi Darul H, Sp. OG

Poliklinik Obgyn

Dr C Widayat, Sp. B

Poliklinik Bedah

07.00 - 08.00

07.00 - 08.00

Dr Dyah Nurvita PS, Sp. OG

Poliklinik Obgyn

15.00 - 17.00

15.00 - 17.00

15.00 - 17.00

Dr Purnamawati, Sp. OG

Poliklinik Obgyn

11.00 - 13.00

11.00 - 13.00

11.00 - 13.00

Dr Siti Ariffatus S, Sp. A, M. Kes

Poliklinik Anak

07.00 - 08.00

16.00 - 17.00

16.00 - 17.00

16.00 - 17.00

07.00 - 08.00

16.00 - 17.00

16.00 - 17.00

07.00 - 08.00

Dr RR Paramita Nurina Putri, Sp. N

Poliklinik Saraf

18.00 - 19.30

18.00 - 19.30

18.00 - 19.30

18.00 - 19.30

18.00 - 19.30

18.00 - 19.30

Dr Efriko Septananda S, Sp. PD

Poliklinik Penyakit Dalam

16.00 - 17.30

16.00 - 17.30

16.00 - 17.30

Scroll to Top